INDIVIDUELT COACH FORLØB

Skræddersyet program til teamlederen

Uanset din udfordring som teamleder kan vi skræddersy et personligt coachingforløb som understøtter dine primære udfordringer som teamleder, for eksempel;

1

At opbygge nye teams

2

Integrere to eller flere teams

3

Integrere nye teammedlemmer

4

Optimere eksisterende teams

5

Refokusere teamets opgaver