Team Mission - Do or Die

Intens og udfordrende teammission

Virksomhedens skræddersyet teammission, hvor teamet over flere dage bliver udfordret på teamets dynamik og evnen til at give feedback i pressede situationer.

Formålet er at teste evnen til at arbejde sammen i ikke vante omgivelser, for derigennem at øge fokus på det gode lederskab, performance drivers og kulturen i teamet.

Målet er at styrke sammenholdet, øge fokus på at den direkte feedback kan øge performance markant og ultimativt skabe jeres eget high performance team.

Eksempel på program

1

Afrejse sen eftermiddag
Velkomst v. Kunde/Team Expert

2

Teammission
v. TeamExpert

3

Teammission v. TeamExpert
Evt. aften-aktivitet v. Kunde

4

Afslutning v. Kunde/TeamExpert
Hjemrejse ved frokosttid